مجوزهای قانونی

فروشگاه بزرگ اینترنتی(مرکز توسعه تجارت الکترونیک)

نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال ساماندهی وزارت ارشاد

عضو انجمن صنفی فروشگاههای اینترنتی شهر تهران

انجمن صنفی فروشگاههای اینترنتی شهر تهران

بازخوردها